Arrangement: driegangendiner in restaurant de Peizer Hopbel voorafgaand aan het concert. Met gereserveerde plaatsen vóór in de Kerk

Klik om te reserveren

BLOKFLUITIST ERIK BOSGRAAF komt naar Peize op 26 januari 2018 20.15 uur

Blokfluitist Erik Bosgraaf geeft een concert in de KERK van Peize met Franse Barokmuziek.

De musici:

Erik Bosgraaf, blokfluit

Robert Smith, gamba

Izhar Elias, barokgitaar

Israel Golani, theorbe en barokgitaar

Alessandro Pianu, klavecimbel 

PROGAMMA:                                                                                         ‘Plainte’

Franse parels uit de barokmuziek

Ensemble Cordevento

Erik Bosgraaf (blokfluiten) - Robert Smith (gamba) - Izhar Elias (gitaar)

Israel Golani (theorbe) - Alessandro Pianu (klavecimbel)

Pierre-Danican Philidor (1681 – 1731)

Très lentement – Allemande – Sarabande (très tendrement) – Gigue (Gayement)

Marin Marais (1656 – 1728)

Prélude – Sarabande – Plainte

Jean-Henri d’Anglebert (1629 – 1691)

Passacaille

Michel Pignolet de Montéclair (1667 – 1737)

Plainte

Louis-Antoine Dornel (1680 – 1756)

Prélude – Allemande – Passacaille

- p a u z e -

Robert de Visée (ca. 1655 – 1732/3)

Prélude – Allemande – Courante – Sarabande – Gigue

Louis-Antoine Dornel (1680 – 1756) / Marin Marais (1656 – 1728)

Ouverture (Dornel) - Plainte (Marais) – Air en Loure (Dornel)

Jacques (Martin) Hotteterre (1673 – 1763)

Rondeau, Le Plaintif (Tendrement)

Francesco Corbetta (1615 – 1681)

Chaconne

Jacques (Martin) Hotteterre (1673 – 1763)

Prélude

Marin Marais (1656 – 1728)

Sarabande en Rondeau – Menuet – Sarabande

Louis-Antoine Dornel (1680 – 1756)

Chaconne

Emotie! Virtuositeit! Het waren revolutionaire omwentelingen die zich omstreeks het jaar 1600 afspeelden in de Italiaanse muziek. Deze nieuwe lente markeert het begin van een periode die we tegenwoordig als ‘barok’ aanduiden. De instrumentale muziek begon zich los te maken van vocale modellen en nam in de loop van de zeventiende eeuw steeds eigener vormen aan, binnen genres als de sonate en het concerto. De ontwikkelingen deden zich internationaal gelden. Toch was Frankrijk een buitenbeentje, met dank aan Lodewijk XIV, de Zonnekoning. De kamermuziek aan zijn hof was ultra-verfijnd en vergeleken met de Italiaanse vaak eerder introvert dan extravert. Franse barokmuziek is ritmisch vrijer en gaat gewoonlijk vergezeld van allerlei versieringen en tierelantijnen die met aparte tekentjes worden aangegeven. De partituren zijn soms net spoorboekjes. De instrumentale vorm bij uitstek was de suite, een reeks dansen. Hierop werd weliswaar niet gedanst, maar ze kunnen wel als een afspiegeling worden beschouwd van de grootscheepse balletten waarmee Lodewijk de pracht en praal aan zijn hof gepaard liet gaan.

Cordevento geeft een rondleiding door deze Franse keuken. Een genre dat als een rode draad door het programma loopt, is de plainte (‘klaagzang’), een langzaam, expressief stuk met een klaaglijk karakter. De introverte aard van deze werken wordt extra geholpen doordat Cordevento in een historische Franse stemming (a’= 392 Hz) speelt die een hele toon lager ligt dan de moderne stemming en de muziek een diepere klank geeft. Een ander genre dat in verschillende gedaanten opduikt in dit programma, is de passacaille of chaconne: een serie variaties op een telkens herhaald basthema dat gewoonlijk bestaat uit vier maten of een veelvoud hiervan.

Behalve de componisten reflecteren ook de instrumenten de heersende smaak. De Zonnekoning speelde zelf viola da gamba en had voor dit instrument een grootmeester in dienst, Marin Marais. Denken we bij de gitaar algauw aan Spanje, met dit instrument kon Lodewijk eveneens overweg. Op dit gebied kon hij beschikken over de diensten van Francesco Corbetta, zijn gitaarleraar, en Robert de Visée. Laatstgenoemde was tevens luitist, gambist en zanger. Jean Henri d’Anglebert was Lodewijks hofklavecinist.

De blokfluit, flûte douce, onderging aan het hof van Versailles structurele verbeteringen. Was het instrument in vroegere eeuwen nog eendelig, in de nieuwe Franse variant bestond het uit drie delen. Dit maakte een ander soort boring mogelijk, waarmee het instrument verfijnder klonk en ook zachter. Verantwoordelijk voor deze bouwtechnische ontwikkeling waren leden van de familie Hotteterre, die als blazers en instrumentenmakers aan het hof waren verbonden. Niet minder beroemd was de familie Danican Philidor, een andere blazersdynastie in dienst van de Franse koningen.

Hoewel Michel Pignolet de Montéclair en Antoine Dornel niet aan het Franse hof werkzaam zijn geweest, klinkt hun muziek vanzelfsprekend even Frans als die van hun collega’s. Montéclair speelde basse de violon aan de Parijse Opera en genoot faam als muziekleraar; tot zijn leerlingen behoorden de dochters van de componist François Couperin. Dornel is als organist verbonden geweest aan diverse Parijse kerken en heeft van 1725 tot 1742 de Académie Française gediend als muziekmeester.

Thiemo Wind

over de musici

Cordevento (Cord’&Vento) werd opgericht in 2006 door Erik Bosgraaf, Alessandro Pianu en Izhar Elias. Het doel was duidelijk: de virtuoze muziek van de 17e eeuw nieuw leven in blazen. Deze muziek, die zich vaak op het breukvlak van de populaire muziek en de kunstmuziek bevindt, nodigt uit om het notenbeeld te overstijgen en spirit van de muziek te vinden. Deze frisse benadering heeft wereldwijd zijn vruchten afgeworpen. Ze spelen als trio in de belangrijkste Europese concertzalen en oude muziekfestivals zoals het Konzerthaus Wenen, Concertgebouw Amsterdam, Konzerthaus Berlijn, Birmingham City Hall en het Holland Festival Oude Muziek Utrecht. Ook buiten Europa treedt het trio regelmatig op, met concerten in o.a. Rusland, Zuid-Korea, Hong-Kong en Taiwan. Als solist wonnen de leden van het trio verschillende prijzen zoals de Nederlandse Muziekprijs, de Borletti-Buitoni Trust Award en de Grachtenfestivalprijs. Naast de activiteiten als trio bestaat het ensemble ook in een grotere vorm met de barokstrijkers Zefira Valova, Ivan Iliev, Zdenka Prochazkova en Linda Mantcheva.

Voorafgaand aan het concert kunt U genieten van een driegangendiner in restaurant de Peizer Hopbel in Peize.

(vegetarisch voorgerecht (proeverij), hoofdgerecht keuze uit vlees/vis/vegetarisch, nagerecht)

U hebt daarna gereserveerde plaatsen voor in de Kerk!

Reserveren via: http://mariahoeve.fikket.com/

entree: € 17,50/€ 10,- (jeugd t/m 18 jaar) inclusief koffie/thee in de pauze

arrangement: diner + concert € 47,50/€ 40,-