"Pijpen zoeken met Piet Prestant" een orgelproject voor de groepen 3,4 en 5/6 van basisscholen in gemeente Noordenveld op 9 en 10 september 2021.

Organist van de Martinikerk en hoofdvakdocent orgel aan het Prins Claus Conservatorium, Sietze de Vries zal het orgel bespelen tijdens de "lessen" en bij de concertjes op vrijdagavond. Bij het concert zullen de jongste zangeresjes van de "Roder Girl choristers" ook hun medewerking verlenen bij het muzieksprookje "De Waddenzeemeermin" geschreven door Sietze de Vries.

Wat is het doel en opzet van dit project?

Het instrument “orgel” onder de aandacht brengen van leerlingen van de basisschool door middel van het vertellen van een verhaal waarin alle facetten van het orgel in de Kerk van Peize aan de orde komen. Daarna bekijken de leerlingen in kleine groepjes het orgel terwijl de rest een verwerking in de kerk maakt.

Na afloop van de lessen worden er ter afronding van het project op vrijdag 13 maart twee miniconcertjes gegeven (in de vorm van een muzieksprookje waarin de ware geschiedenis van het orgel in Peize ook verwerkt is (!)) door de jongste leden van Het Roder Meisjeskoor (Roden Girl Choristers) samen met organist Sietze de Vries.

Van 19.00 - 19.30 uur voor de groepen 3 en 4 en

van 20.00 - 20.30 uur voor de groepen 5 en gedeeltelijk 6 een tweede concert gegeven voor de leerlingen die ieder één ouder mee mogen nemen naar het concert. Toegang gratis, maar na afloop graag, indien mogelijk, een vrijwillige bijdrage voor gemaakte kosten.

Een stukje cultuurgeschiedenis over het orgel:

Het orgel in de dorpskerk van Peize is het oudste in Drenthe. Het bevat meer dan 1.000 pijpen. In 1631 geven de voogden van het St. Geertruidsgasthuis in Groningen aan orgelmaker Anthonie Verbeeck te Groningen de opdracht om voor 700 Caroli gulden een orgel te bouwen. Dertig jaar later wordt het orgel alweer verbouwd en in 1672 raakt het beschadigd door beschietingen van de bisschop van Munster en kan het acht jaar lang niet gebruikt worden.

In 1696 past de beroemde orgelbouwer Arp Schnitger het orgel aan: er kwam een vrijhangend pedaal in, grote pedaaltorens en beeldhouwwerk aan de orgelkast. Als het orgel ruim 150 jaar oud is, zal de beroemde orgelbouwer Hinsz onder andere nieuw rugwerk en een nieuwe windlade plaatsen.

1862: In Peize worden er plannen gemaakt om een orgel aan te schaffen. De kerkvoogdij hoort van de heer Van Oeckelen dat het orgel van het Geertruidsgasthuis te koop staat voor f. 2000, -. De orgelmaker stelde voor dit orgel gereed te maken en te plaatsen. De kosten worden onder andere gedekt door de verkoop van 63 eikenbomen die rondom de kerk staan. Van 1963 tot 1973 wordt het orgel opnieuw gerestaureerd, de kosten zouden oplopen tot driehonderd duizend gulden. Daarmee heeft de Kerk van Peize weer een prachtig instrument, het grootste en mooiste orgel van Drenthe.

Verslag van het project zie hieronder. (Roder Journaal 31 maart 2020)