Projectplan poëzie- en muziekproject basisscholen Peize (voorjaar 2019)

Introductie

Voorjaar 2017 hebben de twee basisscholen in Peize meegedaan aan project ‘Boem Paukeslag’, een initiatief van de Culturele Kring Peize, in samenwerking met de plaatselijke muziekdocenten, het Poëziepaleis en Thuis In Kunst.

Doel van het project was om de aandacht voor de kunstdisciplines poëzie en (vooral klassieke) muziek te vergroten en verduurzamen op termijn.

Het project is uitgevoerd voor en door leerlingen van de groepen 6 t/m 8.

Acht groepen hebben twee workshops poëzie van dichters van het Poëziepaleis gekregen, tips om zelf een gedicht te schrijven en voor te dragen. De nadruk lag op klank en ritme. Daarna hebben ze hun gedicht afgedrukt op een kussensloop.

Het project is afgerond in de Kerk van Peize met twee verschillende leerlingenpresentaties van de gedichten, omlijst door muziek, uitgevoerd door muziekleerlingen van de scholen. Een

deel van de bedrukte kussenslopen werd geëxposeerd in de kerk.

Vervolg

Tijdens de evaluatie van het project in mei 2017 is door beide scholen aangegeven dat men wilde nadenken over een vervolg.

Dit heeft geresulteerd in de vraag of het volgende project zou kunnen aansluiten bij de taalmethode STAAL waarmee op beide scholen wordt gewerkt.

Stichting Mariahoeve en Thuisinkunst hebben de planning en organisatie in samenspraak met de scholen gerealiseerd.

Daarin maken de leerlingen in groep 7 kennis met verschillende dichtvormen, leren associëren en zelf een rondeel maken. In groep 8 staat straattaal (de rap) centraal en de cultuur die daarbij hoort. Wat zijn de kenmerken van de rap en hoe kun je een rap schrijven en rappen?

De vijf leerkrachten van deze groepen hebben aangegeven dat ze in hun lessen graag ondersteuning willen in de vorm van workshops door docenten van Urban House Groningen (www.urbanhousegroningen.com).

Er zal weer worden toegewerkt naar een presentatie in de kerk van Peize.

Buitenschools zal - onder leiding van muziekdocent Ton Le Coultre - een schoolorkest toewerken naar de muzikale versterking van het rondeel en de rap.

Samenvatting inhoud project (projectperiode: 11-29 maart 2019)

Binnenschools:

  • Workshops poëzie voor de groepen 7 waarin de leerlingen kennismaken met verschillende poëzievormen (vooral het rondeel), zelf een rondeel gaan schrijven en leren hoe ze hun gedicht kunnen presenteren/voordragen op het podium.
  • Beeldende verwerking van het rondeel in de vorm van een strip.
  • Workshops rap voor de groepen 8 waarin de leerlingen de achtergrond van straattaal en -cultuur leren kennen, zelf een rap gaan maken en leren hoe ze deze presenteren/uitvoeren op het podium.
  • Beeldende verwerking van de rap in de vorm van graffiti.
  • Buitenschools:
  • Muzieklessen door de muziekdocenten in het dorp en waarin door een scholenorkest zal worden toegewerkt naar de presentatie.

Presentatie: vrijdag 29 maart 2019 in de Kerk van Peize

De leerlingen van beide scholen zullen aan elkaar presenteren, in het bijzijn van hun leerkrachten, ouders/familie en dorpsgenoten.

Doelgroep

Bovenbouw basisscholen Peize: groepen 7 en 8

Aantal groepen: 5

Aantal leerlingen: 163

Een foto-impressie van het project POËZIE en MUZIEK 2019 vindt U hier:

https://roderjournaal.nl/artikel/1004482/poezie-en-muziek-voor-peizer-scholieren.html